Spack Repair

Spack reparation

  • Kort torktid
  • Flexibilitet i strukturval.
  • Kan målas över efter 60 minuter.
  • Vattenbaserad.

Spack Repair är en unik PU syntetisk hartsdispersion som enkelt och snabbt kan imitera olika spack- och gipsstrukturer. Produkten fäster på vanliga konstruktionsytor som betong, gips, trä etc. Spack Repair är idealisk för snabb och professionell efterbehandling av lättbetong, slät betong, gipselement och spack. Skador på befintliga gipsstrukturer kan repareras utan ansträngning tack vare den korta torktiden hos Spack Repair. Produkten erbjuder flexibilitet i strukturen, från fin till grov, genom att justera skikttjockleken och sprutavståndet.

Artikelnummer: 800588
Innehåll: 500 ML | Färg: Vit | Förpackad per 12