historia

2004 – Skapande av PremTech

Med en enorm erfarenhet inom branschen grundades PremTech med syftet att utveckla och leverera högkvalitativa produkter till fordonsmarknaden. På den tiden var det officiella företagsnamnet PremTech (förkortat från Premium Technologies) CarComplete BV, eftersom utbudet av ljudprodukter var en av dess kärnuppgifter.

2012 – PremTech slutar leverera ljudprodukter

Från det ögonblicket har fokus och prioritet varit helt på att utveckla och marknadsföra flytande tekniska underhålls- och reparationsprodukter för fordonsindustrin.

2015 – Intensifierat samarbete med olika laboratorier och fyllnadsparter

Utvecklingen av egna produkter förenklas och professionaliseras ytterligare. Marknadsfokuset ändrades också från bara Automotive till fokus på Construction, Industry, Mobility, Rail och Automotive. Av dessa skäl ändrades 2015 namnet på PremTech CarComplete BV till PremTech BV

2017 – Ny tillväxtfas

PremTech ses alltmer som en rådgivande partner, vilket resulterar i enorm tillväxt. Utöver det egna varumärket marknadsför PremTech ett antal egna märkesvaror. De högkvalitativa produkterna från PremTech i en jacka av den relevanta kunden.

2018 – Utveckling av system för byggande

System utvecklas i samarbete med olika parter. Det lufttäta byggkonceptet och systemet det finns goda exempel på detta för vattentät tätning av våta celler.

2018 – En mer internationell karaktär

PremTechs produkter börjar leta sig till länder som Österrike, Sverige, USA, Storbritannien, Australien och Indien. I år hittar PremTech även sin första distributör utomlands. Denna utveckling är startsignalen för ytterligare expansion av internationell tillväxt och förverkligande av internationella ambitioner.

2019 – Utbyggnad med kontor i Enschede

Under 2019 har företagets storlek vuxit avsevärt. En rejäl del av de anställda kommer från Enschede, vilket innebär att ett kontor kommer att öppnas i Enschede i juli i år. PremTech arbetar nu från Woerden där lagring, ekonomi och distribution sker. Och från Enschede där produktutveckling, marknadsföring och försäljning underlättas och leds.

2020 – Nytt förslag

I år arbetar vi med ett nytt förslag för varumärket PremTech. Efter år av tillväxt finns det tid att reflektera och blicka mot framtiden. Vad står PremTech för och vad är unikt med PremTech. A varumärkeshistoria och drivkraften för en ny image är resultatet av vilket företaget är förberett för framtiden. Vi ansluter... på alla nivåer.

2021 – Ny företagsidentitet

Nästa steg tas. PremTech-logotypen och den kompletta husstilen ses över för att bättre matcha företagets kärnvärden och nya förslag. En ny logotyp håller på att utvecklas. En droppe, bestående av tre droppar som smälter samman till en, vilket perfekt speglar organisationens kärnkompetenser. Den nya webshopen kommer att lanseras i slutet av april och alla produkter kommer också att få ett nytt utseende. Från rent vitt till svart med tydliga färgindikeringar för de olika produktgrupperna. Innehållet förblir detsamma, av högsta kvalitet som kunden är van vid, utseendet anpassas endast efter innehållet.

2022 – Skapandet av PremTech International

För att bättre garantera (internationell) tillväxt kommer PremTech International BV att etableras i år. PremTech International BV är nu ägare till varumärket PremTech. Många internt orienterade verksamheter, såsom produktion, produktledning, inköp och marknadsföring, organiseras från det nya driftbolaget. PremTech BV är från och med nu en officiell distributör av PremTech International BV för den holländska marknaden.

Framtid – Växer internationellt samtidigt som kärnvärdena bevaras

Den jordnära, jordnära organisationen med högkvalitativa produkter kommer att förbli PremTech. Kunden kommer först och tillsammans kommer vi fram till den bästa lösningen för problemet. Men organisationens tillväxt fortsätter över gränserna. De blir också en stor aktör där och interna utrymmen skapas för att kunna serva den internationella marknaden ännu bättre. Marknadsfokus är bygg, industri, järnväg och fordon.