Kit miniräknare

Beräkna nedan hur mycket kit du behöver

Välj en produkt nedan. Ange sedan längden och bredden på fogen som ska tätas. Kombinera sedan detta med fogdjupet och den erforderliga mängden tätningsmedel beräknas åt dig. Observera: resultatet av beräkningen är endast vägledande. Det finns flera faktorer som kan påverka mängden.

Fyll i uppgifterna nedan:

ml
m
mm
mm

Du har krävs.