Lufttätt system

Airtight Building-konceptet har utvecklats för att förhindra oönskade luftflöden i en bostad eller byggnad och för att begränsa onödig energiförlust. Detta koncept används i praktiken vid både nybyggnation och renovering.

De senaste åren har kraven för Lufttätt Byggande blivit allt hårdare och dessa krav kommer bara att bli strängare i framtiden. Logiskt förstås om man tar hänsyn till att god lufttäthet gynnar energiförbrukningen och komforten i ett hem och/eller en byggnad.

Eftersom PremTech har satt som mål att förenkla principen om lufttät konstruktion för byggparterna har PremTech utvecklat AirTight System. AirTight System tätar sömmar och sprickor i hem och byggnader. Efter applicering skapas så att säga ett helt lufttätt skal som helt motverkar luftflödet.

För att skapa detta lufttäta skal har PremTech utvecklat ett antal produkter av högsta kvalitet. Utgångspunkten för utvecklingen var att vi har en lösning för varje applikationspreferens, samtidigt som vi håller hela utbudet av alternativ enkla och tydliga.

En översikt över produkterna som ingår i AirTight System:

AirTight-systemet fungerar bäst genom en steg-för-steg-plan.

Steg 1 – Fastställande av möjliga luftläckor

En byggnads lufttäthet indikeras av qv10-värdet. Detta värde avgör delvis vilka åtgärder som måste vidtas. Grunden är den viktigaste delen i nästan varje process. Detta är inte annorlunda för AirTight-systemet. Först och främst är det viktigt att kartlägga var eventuella luftläckor kan ske så att dessa detaljer kan åtgärdas. Börja alltid med att täta de största hålen, såsom ändarna på hålplattorna, och fortsätt sedan med de mindre sömmarna och sprickorna.

Steg 2 – Täta stora hål

Att täta de stora hålen, såsom ändarna på plattorna med ihålig kärna, kan göras perfekt med AirTight Tape Outdoor. Det unika med denna tejp är att den bara behöver en vidhäftning på 2,5 centimeter på båda sidor, vilket gör denna tejp perfekt för att överbrygga ihåliga utrymmen. Det mycket starka limskiktet ser till att tejpen fäster på nästan alla byggmaterial. Vid korrekt applicering ger denna tejp en lufttät anslutning enligt kraven i DIN 4108-7. Dessutom är AirTight Tape Outdoor mycket resistent mot åldrande och är resistent mot slagregn upp till minst 600 Pa. Som ett resultat är tejpen även perfekt applicerbar i system med fasadbeklädnad.

Steg 3 – Täta mindre sömmar och sprickor

Detaljer som ofta uppmärksammas mindre är till exempel anslutningarna bakom knäskotten eller hålen i mätarlådan. Det är just de platser där de största luftläckorna ofta kan finnas. Kontrollera noga vilka eventuella luftflöden som kan ske och räkna ut dem systematiskt. En produkt som kan användas mycket väl är vår Elastic Foam. Elastic Foam har en lufttäthet på inte mindre än 1050 Pa. En ytterligare fördel är den utmärkta bearbetningshastigheten. Det elastiska skummet är klibbfritt efter 10 minuter, kan skäras efter 30 minuter och härdas helt efter 90 minuter.

Steg 4 – Täta sömmarna runt ramarna

Valet av tätningstyp runt fönsterbågarna beror delvis på valt isoleringsmaterial och byggsystem. En smalare version av AirTight Tape Outdoor eller Elastic Foam kan användas för att täta dessa sömmar. En annan produkt som är perfekt applicerbar här är kompresstejpen. Detta är en impregnerad, expansiv tejp som bildar en perfekt tätning mot fukt och luftläckor. Denna tejp finns i olika storlekar beroende på bredden på den söm som ska förseglas. Kompresstejpen har en utmärkt motståndskraft mot slagregn på 600 Pa och är permanent elastisk.

Steg 5 – Göra marknivådetaljerna lufttäta

Vid tätning av marknivådetaljerna måste ofta hänsyn tas till uppstigande fukt förutom att göra den lufttät. Som ett resultat är inte alla produkter lika lämpliga för en hållbar tätning. Det som krävs av en produkt här är att den är lufttät och dessutom perfekt motståndskraftig mot ständigt närvarande fukt. Vår spraytätning är perfekt för detta. Denna unika kombination av polymerer med specifika tillsatser gör att denna produkt kan sprayas med hjälp av en spruta som kan kopplas till en kompressor. Spray Seal är vattentät och lufttät och fäster även på lätt fuktiga ytor. Dessutom härdar produkten snabbt, så att byggprocessen inte försenas i onödan.

Slutligen vill vi meddela dig att du du kan alltid kontakta oss när du behöver hjälp med att rita upp de arkitektoniska detaljerna för de lufttäta anläggningarna. Eller när det gäller bullerkrav på fasaden på grund av till exempel närliggande vägar eller järnväg och man skulle vilja kombinera detta med de lufttäta anläggningarna.