Repair Resin + Injector

reparera harts

  • Håll dig transparent
  • Mycket bra flytegenskaper
  • Skapar en stark koppling
  • En del av "Reparationssystem för vindruta"

Repair Resin + Injector är ett reparationsharts för reparation av fordonsvindrutor. Hartset är en del av PremTechs "fönsterreparationssystem". På grund av de mycket goda flytande egenskaperna kan Repair Resin hittas i nästan alla utlöpare. Den speciallevererade injektorn ser till att luften avlägsnas från skadan i 1 operation och reparationshartset appliceras i öppningen.

Artikelnummer: 201130
Färg: Diverse | Förpackad per 12 | Innehåll: 2,0ml