Rapid Glue Activator

Superlim Activator

  • Partner till Rapid Glue Gel
  • Låt Rapid Glue Gel härda snabbare

Rapid Glue Activator är en superlimaktivator för snabb härdning av Rapid Glue Gel. Rapid Glue Gel och Rapid Glue Activator är två unika produkter som har utvecklats i kombination för snabb reparation och limning av nästan alla moderna plaster och metaller.

Artikelnummer: 800150 / B
Färg: Färglös | Förpackad per 12 | Innehåll: 150ml