Outer Nozzle

Yttre munstycke

"Yttermunstycket" skruvas fast på "Sealer Gun Special" när korven med "Inner Nozzle Sausage" placeras i "Sealer Gun Special" och tätningslocket dras åt.