Actueel

Introduktion FreeLease 45 mycket framgångsrik!

Den 26 februari i år presenterade vi vår Fri uthyrning 45: Ett smörjmedel med kallchockeffekt ner till -45 ºC. Den extrema kylningen skapar mikrosprickor i rostanslutningen så att den fastnade, rostiga anslutningen lossnar. En annan stor fördel är den transparenta färgen så att produkten inte visuellt förorenar miljön (husvagnar eller inredningen av din båt eller bil).

Rostade skruvar