Actueel

Råvaror och brist

Coronapandemin har orsakat en stor brist på råvaror över hela världen. Prisökningarna är enorma och eftersläpningarna bara ökar för tillfället. På höjden av pandemin stängdes många fabriker eller körde med minimikapacitet och uppskalning till gamla nivåer och distribution visar sig ta längre tid än man först hoppades.

Förutom ovanstående problem fick vi nyligen ta itu med trafikstockningen i Suezkanalen. Det har också varit stor brist på containrar, som bland annat ska frakta produkter från asiatiska länder till Europa. Kort sagt en väldigt turbulent tid med en massa extra utmaningar.

PremTech står också inför dessa utmaningar. Produktionstiderna har ökat enormt på grund av brister och vi måste mer än en gång försöka förutse vad framtiden kommer att kräva av oss. Tills vidare, med undantag för ett antal produkter, kan vi hålla oss ganska fria från restorder. Vi ser inga större utmaningar inom den närmaste framtiden. Vi hoppas att vi tillsammans med våra kunder ska ta oss igenom denna situation så smidigt som möjligt.